e-Katalog dla Muzeum Warszawy

e-Katalog Muzeum Warszawy to platforma prezentująca cyfrowe zasoby muzeum

Klient

Muzeum Warszawy to muzeum niezwykłe. Od 80 lat jego misją jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z Warszawą. Prowadzi działalność wystawienniczą, badawczą, wydawniczą, edukacyjną oraz kulturalną, dzięki temu towarzyszy odbiorcom w poznawaniu fenomenu Warszawy.

Od niedawna zbiory Muzeum dostępne są także on line. Nowatorska, rozbudowana forma prezentacji zasobów cyfrowych pozwala użytkownikowi na oglądanie oraz czytanie o pamiątkach i niezwykłościach dawnej Warszawy. Nie jest to jednak jedyna funkcja e-katalogu. Katalog zachęca do tworzenia własnych kolekcji, budowania indywidualnej mikrohistorii oraz dzielenia się nią z innymi użytkownikami w obrębie aplikacji i na wielu kanałach social mediów.

Realizacja

Red Software House wygrał ogłoszony przez Muzeum Warszawy przetarg na rozbudowę oraz utrzymanie aplikacji e-Katalogu.

Projekt, z początkowo skromnego założenia rozwija się niezwykle szeroko i dynamicznie. Rozbudowujemy aplikację, dodając nowe funkcjonalności, takie jak: tworzenie inspiracji, własnych kolekcji, narzędzia edukacyjne, integrację z social media. W pracy nad projektem wykorzystujemy wiele zaawansowanych narzędzi jak między innymi technologie kontenerów Dockera, mechanizmy Elastic Search czy usługi AWS. W ramach zlecenia dbamy także o utrzymanie infrastruktury serwerowej i bieżące aktualizacje aplikacji.

e-Katalog Muzeum Warszawy to projekt ambitny, dorównujący technologicznie podobnym rozwiązaniom w największych muzeach na świecie.

Technologie

Django
React
Python
Docker
Sass